Slides

Er zijn in totaal 4 hoorcolleges voorzien. Indien er meer online colleges zijn ingepland, later dan de laatste datum van het hoorcollege, vallen deze colleges weg.

Hoorcolleges

1. Introductie in C/C++: context, ecosysteem

Datum: 22/09/2020

GBA Projecten vorige jaren:

2. Pointers in C, dynamisch geheugen in C++

Datum: 29/09/2020

3. Introductie in Object-Georiënteerd denken in C++

Datum: 06/10/2020

4. Een introductie in GUI ontwerp met Qt, Samenvatting, examen info

Datum: 13/10/2020