Project opdracht

Project opdracht academiejaar 2020 - 2021

Deadline: (strict!) woensdag 27/01/2021, 12u ’s middags.

Om jullie recent opgedane object-geörienteerde technieken te toetsen gaan jullie een GBA spel ontwerpen en ontwikkelen in C++11. De focus van de opdracht ligt niet op correcte low-level IO mapping maar op kritisch denken en testen zoals gezien in labo 7. Uiteraard komen zowel pointers en GBA programming technieken van de vroegere labo’s, als C++ class inheritance en abstractie lagen uit de latere labo’s aan bod.

Vertrek vanuit de gba-sprite-engine library op Github door een Fork te nemen met de knop rechtsboven. Op die manier bespaar je veel werk met een nieuw GBA project op te zetten en alle IO adressen opnieuw te mappen. Er is een README voorzien voor meer info. De engine gebruikt Tonc achterliggend.

Wat voor soort spel het moet zijn laat ik volledig aan jullie over. Het spreekt voor zich dat complexiteit (en originaliteit!) mee in rekening gebracht wordt: zie evaluatiecriteria. Inspiratie nodig?

Werk in groepen van 2 of indien oneven 3.

Minimumvereisten

Lees dit goed na: projecten die niet voldoen aan de volgende vereisten zullen niet geëvalueerd worden.

 1. De code leeft in een repository op Github onder jullie username met de MIT license.
 2. Je vertrekt vanuit gba-sprite-engine - zie hierboven. Daarbij blijf je binnen GBA MODE0 en werk je met sprites. C++11 is hiermee ook een vereiste.
 3. Indien je je baseert op andere bestaande code doe je aan bronvermelding! Plagiaat wordt zeer ernstig bestraft.
 4. Je project moet uiteraard minstens compileren.
 5. Je repository README.md bevat een kleine functionele beschrijving van jullie spel.
 6. Naast de functionele beschrijving upload je ook een schets van je domein model, gepaard met verklarende tekst.

Het is niet de bedoeling om je te baseren op één van de engine demo’s en die simpelweg verder uit te werken. Dat biedt onvoldoende uitdaging en originaliteit.

Omdat als vereiste elk project op Github leeft kunnen jullie elkaar’s repository, of die van vorig jaar, ook raadplegen. Of jullie daar gebruik van willen maken laat ik aan jullie over: onthoud sharing is caring en vergeet de bronvermelding niet. Het is geen race voor het beste waarbij je je code zorgvuldig moet afschermen: iedereen vertrekt vanuit dezelfde basis en iedereen kiest een ander soort spel. Als het onderwijsteam vermoedt dat er zonder nadenken een kopie genomen wordt van een bestaand spel zal dit resulteren in een onvoldoende.

Evaluatiecriteria

Punten worden op twee keer op /20 gegeven. Eenmalig een globaal cijfer, eenmalig een genormaliseerd cijfer, rekening houdend met de volgende subcriteria en gewichten:

 1. O.4 Design
  Hoe is je Object-Oriented design en domein model?
  Hoge score: duidelijk herkenbare objecten, terug te vinden in domein model, met gescheiden verantwoordelijkheden.
  Lage score: Alles in enkele objecten gestopt, onduidelijk wie wat doet, nauwelijks of geen model.
 2. O.5 Clean Code
  Hoe leesbaar is je code?
  Hoge score: eenvoudig begrijpbare variabelen, methodes, klassen.
  Lage score: Te veel herlezen is nodig om te begrijpen wat er gebeurt.
 3. 0.4 Complexiteit
  Hoe moeilijk heb je het gemaakt?
  Hoge score: gekozen voor een uitdaging in de plaats van een eenvoudige implementatie.
  Lage score: Het pad met de kleinste weerstand bewandeld, de lat te laag gelegd.
 4. 0.3 Originaliteit
  Hoe origineel en creatief is je idee?
  Hoge score: een origineel idee uitgewerkt in plaats van een kloon van een standaard 2D platformer.
  Lage score: gekozen voor een weinig inspirerend ontwerp, alles gebaseerd op iets bestaand inclusief sprites.
 5. 0.2 GBA UI
  Hoe uitgebreid is de multimedia presentatie?
  Hoge score: alle UI/geluid technieken uitgebreid toegepast: tiles, sprites, scrolling backgrounds, …
  Lage score: Weinig tot geen animatie/backgrounds, eentonig ontwerp.

Waarbij beide cijfers herleid worden tot één.
De tekst in het lichtgrijs dient ter ondersteuning bij het geven van een quotering op dat bepaald criterium, waar concrete voorbeelden met een lage en hoge score zijn uitgewerkt.

Inleverformaat

Datum te bepalen, evenals verdedigingsdata.

 • Je mailt je github repository URL door, samen met een gecompileerde .gba ROM die je zelf getest hebt.
 • De gecompileerde ROM upload je ook naar Toledo.
 • Er hangt ook een kleine verdediging aan vast zodat ik kan valideren of je voldoende kennis hebt over de code van je eigen spel. We spelen samen het spel en overlopen de code, waarbij er geantwoord wordt op enkele vragen die invloed uitoefenen op het globaal cijfer.

Praktische tips

 • Begin bij het begin: werk een concept uit op papier en teken dan een ruw model uit. Dit model is onderhevig aan verandering naargelang de ontwikkeling. Vergeet het finale model niet toe te voegen aan de README.
 • Hou het simpel en werk gradueel iets complexer uit. Wees niet te overmoedig: een zeer goede implementatie scoort hoger dan een slappe complexe.
 • Denk voor stukjes met logica eerst aan unit testen. Een test die slaagt helpt je al een heel eind verder.
 • Test je spel tijdig op de mGBA emulator, of in de GBA zelf met een flashcard (uit te lenen bij de lesgever).
 • Gebruik het voordeel van git: check in op regelmatige tijdstippen, zelfs meerdere keren per dag, wanneer iets werkt. Op die manier bespaar je jezelf een hoop werk als er iets teruggedraaid moet worden.
 • Denk aan concepten die je geleerd hebt in andere programmeervakken, zoals Model-View-Controller (MVC) in “Software ontwerp in Java”. Separation of Concerns is ook in C++ van toepassing.