navigation

Software Engineering Skills

Laatste aanpassingen voor academiejaar 2020 - 2021.

Cursus notities

Labo noties

Software Development: Pre-Requirements

 1. Versie- en issuebeheer
 2. Dependency Management & de Gradle Build Tool
 3. Test-Driven Development: Unit-, Integration- (1) en E2E (2) niveau
 4. TDD In de praktijk: Mockito

Algoritmen & Data Structuren

 1. Hoorcolleges: zie Toledo Cursusmateriaal
 2. Test-Driven Development met algoritmes: Capita Selecta

Design Patterns

Een introductie tot Design Patterns.

 1. Facade ( voorbeeld) (1)
 2. Dependency Injection ( voorbeeld)
 3. Singleton ( voorbeeld) (2)
 4. Decorator ( voorbeeld)
 5. Factory ( voorbeeld) (3)

Software Development: Life Cycle

 1. Continuous Integration & Deployment
 2. Software Management: Skills (1), Scrum (2)

Aanvullende Oefeningen

 1. De ‘SESsy Library’ WebApp: uitbreiden
 2. Taken SES: 2de kans

Extra informatie

 1. Gebruikte Software: een overzicht
 2. De ‘SESsy Library’ WebApp: installatie & configuratie
 3. Gradle build tools
 4. Github Classroom links

Syllabus

Cursusbeschrijving

In dit opleidingsonderdeel leer je de nodige skills om een softwareproject op de wereld te brengen volgens de regels van de kunst en met het aandacht voor de courante industriĆ«le praktijk. Op microniveau kom je meer te weten over de eigenschappen van algoritmes en datastructuren zodat je zelf de juiste keuze kan maken wanneer je een algoritme moet implementeren. Op macroniveau zorgen design patterns er voor dat je software beter onderhoudbaar wordt en een structuur heeft die herkenbaar is voor experten. Daarnaast gaan we in op de Software Development Life Cycle en het management van zo’n softwareproject met aandacht voor de juiste tools.

Vereiste voorkennis

Het vak ‘Software Ontwerp in Java’ (INF1) dient eerst gevolgd te worden. We gaan uit van een basiskennis Java en object-georienteerd programmeren. Werken met commandline en enige kennis van git is een pluspunt.

Doelstellingen

Zie ook Studiegids UHasselt

De context en het overzicht worden aangereikt in het hoorcollege.

Beoordeling en evaluatie

 1. Schriftelijke evaluatie tijdens onderwijsperiode: 50%.
 2. Schriftelijk examen: 50%

Een uitgebreide beschrijving is beschikbaar in de gids van het Opleidingsonderdeel. Zie de kalender hieronder voor een kort overzicht rond de evaluatie tijdens de onderwijsperiode.

Meer leermiddelen

Zie elke sectie ‘meer leermateriaal’ in de labo noties voor materiaal per thema.

Kalender

Zie collegeroosters UHasselt.

# Onderwerp Datum Evaluatie
1 HC Introductie 18.02.2020 /
2 Versie- en issuebeheer 20.02.2020 /
3 Dependency Management 25.02.2020 /
4 Test-Driven Development: Unit lvl. 27.02.2020 /
5 Test-Driven Development: E2E lvl. 03.03.2020 Github Classroom ex.
6 HC Algoritmes en datastructuren 05.03.2020 Indienen oefeningen
7 HC Algoritmes en datastructuren 10.03.2020 Indienen oefeningen
8 HC Algoritmes en datastructuren 12.03.2020 Indienen oefeningen
9 HC Algoritmes en datastructuren 17.03.2020 Indienen oefeningen
10 TDD met algoritmes (uit VPW ‘20) 19.03.2020 Github Classroom ex.
11 Design Patterns: Intro, Facade 24.03.2020 Github Classroom ex.
12 Design Patterns: DI, Singleton 26.03.2020 Github Classroom ex.
13 Design Patterns: Decorator, Factory 31.03.2020 Github Classroom ex.
14 Continuous Integration & Deployment 02.04.2020 Github Classroom ex.
15 Software Management: the Challenge 21.04.2020 (vervalt)
16 Software Managenent: Scrum 23.04.2020 (vervalt)
17 SESsy Library oefeningen 28.04.2020 (vervalt)
18 SESsy Library oefeningen 30.04.2020 (vervalt)
19 Vrij werk aan opdrachten 05.05.2020 /
20 Vrij werk aan opdrachten 07.05.2020 /