navigation

Databases

Laatste aanpassingen voor academiejaar 2021 - 2022.


Planning

nr datum onderwerp
1 do 28-10-2021 NoSQL 1: intro HC, key/value en document stores
2 do 18-11-2021 NoSQL 2: advanced concepts, case studies (1)
3 do 25-11-2021 NoSQL 3: map/reduce, replication, graph stores, case studies (2)
4 do 02-12-2021 Transactie management HC/oefeningen
5 do 09-12-2021 Database APIs 1: ORM mapping, Hibernate
6 do 16-12-2021 Database APIs 2: H2, Sessy Library
7 do 23-12-2021 Database APIs 3: Transacties, Sessy Library naar CouchDB

Cursus notities

Hoorcolleges

Index pagina van alle hoorcolleges.

Onderstaande hoorcolleges zijn complementair aan degene die via Toledo worden aangeboden.

 1. NoSQL Databases: Introductie - HF11 p.300
 2. NoSQL Databases: Advanced concepts - HF11 p.334
 3. Transactie Management - HF14 p.430
 4. Database APIs - HF15 p.458

Labo noties

Syllabus

Cursusbeschrijving

Dit opleidingsonderdeel focust enerzijds op drie soorten databases:

 • relationele databases
 • de NoSQL-alternatieven
 • XML databases

En anderzijds op twee toepassingen:

 • programmeren van database-gestuurde applicaties via API’s
 • een inleiding in Big Data

Dit reflecteert zich in de volgende selectie van hoofdstukken uit het handboek:

 • Part I. Databases and Database Design
   1. Fundamental concepts of database management
   1. Conceptual data modeling using the (E)ER model and UML class diagram
 • Part II. Types of Database Systems:
   1. Relational databases: the relational model
   1. Relational databases: structured query language (SQL)
   1. XML databases
   1. NoSQL databases (+ 16.7)
 • Part III. Physical Data Storage, Transaction Management, and Database Access
   1. Basics of transaction management
   1. Accessing databases and database APIs
 • Part IV. Data Warehousing, Data Governance and (Big) Data Analytics
   1. Big data

Merk op dat we dus niet het volledige boek behandelen. Dit zou ver voorbij het bereik van 4 studiepunten gaan.Toch blijft de aankoop verantwoord aangezien andere boeken die dezelfde thema’s behandelen nog een pak duurder zijn en ook altijd overbodige hoofdstukken voor dit opleidingsonderdeel bevatten. Bovendien zijn de niet-behandelde thema’s interessant voor extra-curriculaire zelfstudie.

Vereiste voorkennis

 • Basiskennis van een Object-Ge√∂rienteerde programmeertaal als Java of C#
 • Basiskennis van het UNIX systeem, werken met commandline

Doelstellingen

Zie ook Studiegids UHasselt

De context en het overzicht worden aangereikt in het hoorcollege.

Als practicum wordt een grotere probleemstelling als project uitgewerkt. Alle aan te leren aspecten van databases komen in dit project aan bod. Studenten kunnen facultatief buiten het practicum extra thematische oefeningen oplossen.

Kalender

Zie collegeroosters UHasselt.